Európai Szociális Alap

szentannay

Kedvezményezett neve: Szentannay Sámuel Alapítvány


Projektidőszak: 2017.01.02-2019.01.01 

A projektazonosító: EFOP-3.3.1-15-2015-00120 


Projekt címe: A Szentannay Sámuel Alapítvány Tanoda programjainak megvalósítása 


Támogatás forrása: Európai Szociális Alap
  
Támogatás összege: 29 998 794 Ft 

Támogatás mértéke: 100% 


Projektről:

"A projekt megvalósítását 2017.01.02-2019.01.01 között 24 hónap alatt tervezzük megvalósítani. A teljes projektidőszak alatt 1 fő projektmenedzser, 1 fő pénzügyi vezető, 1 fő szakmai vezető és 3 fő szakmai megvalósító felel a projekt végrehajtásáért. A menedzsment feladata a teljes körű dokumentáció, beszerzések koordinálása, kifizetési igénylések koordinálása, kapcsolattartás. A szakmai stáb feladata a projektben vállalt szakmai tevékenységek koordinálása és megvalósítása. 
A szakmai megvalósítók az alábbi tevékenységekben működnek közre: 
- bemeneti mérések elvégzése az Oktatási Hivatal közreműködésével. 
- a bemeneti mérések alapján az egyéni fejlesztési tervek elkészítése 
- fejlesztő tevékenységek ( szövegértés, matematika és tantárgyi felkészítés) megvalósítása, folyamatos mentorálás, illetve haladási napló vezetése. 
- a mentorálás során önálló tanulási technikák megismertetése és elsajátítása, továbbá a szociális kompetenciák fejlesztése 
- kimeneti mérés elvégzése az Oktatási Hivatal közreműködésével 
Egyéb megvalósítandó tevékenységek: 
-Szülőkkel való aktív kapcsolattartás:a kapcsolattartást egyrészt családlátogatások formájában, másrészt olyan nyitott programok megvalósításával tervezzük, amelyre a szülőket is meghívjuk. 
- A tanulók önismeretének, pozitív jövőképének fejlesztése drámapedagógiai foglalkozásokkal 
-Közép és felsőfokú oktatási intézmények látogatása 
Szabadidős tevékenységek: Galéria jellegű programok megvalósítása, ahol a tanulók alkotásai kerülnek kiállításra. 
Tanodán kívüli tevékenységek: kirándulások szervezése 
Teljes körű rendezvényszervezés keretén belül megvalósuló tevékenységek: 
- Tájékoztatás nyújtása a hátrányos helyzetű tanulók számára kialakított támogatási rendszerekről 
-Pályaválasztással kapcsolatos ismeretek bővítése 
-Szerepmodellek bemutatása 
-pályaorientációt, karriertervezést segítő partnerekkel, munkaerő-piaci szereplőkkel szervezett programok megvalósítása 
-szülők és tanulók tájékoztatása 
Szabadidős tevékenységek: Egészségnapok szervezése az alábbi témákban: egészséges életmód, egészséges táplálkozás, sport és lelki egyensúly 
- Kapcsolatfelvétel más tanodákkal, kerekasztalok és workshopok keretében 
-Képzések megvalósítása a szakmai megvalósítók részére 
A megvalósítani tervezett programok mellett a kötelező nyilvánosság biztosítása kapcsán a hatályos KTK szerinti tevékenységeket valósítjuk meg. 
A programok megvalósításához kapcsolódó eszközök és anyagok beszerzését tervezzük, valamint a tanodán kívüli programokhoz kapcsolódó utazási és étkezési költségekkel számolunk." 
A Projekt megvalósítási idõszakának kezdõ idõpontja: 2017.01.02 

A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2019.01.01