Projekt bemutatása

                          
Háttér

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium felhívást tett közzé a középületek kiemelt jelentõségû energiahatékonysági felújítására és megújuló energiaforrás hasznosítására. A felhívásra Budapest Fõváros Kormányhivatala támogatási kérelmet nyújtott be. A KEHOP-5.2.2-16-2016-00015. számú, magas támogatási összegû projekt keretében 1,44 Mrd. Ft Európai Uniós forrást nyert el a Kormányhivatal 15 épület kiírásban szereplõ feltételek mentén történõ felújítására, korszerûsítésére.

Hazánkban az energiafelhasználás mintegy 40%-a épületekben történik. Ha az építményeket jól szigeteljük, valamint megújuló energiaforrásokat használunk, azzal a jövõ generációk számára is megteremtjük az energiabiztonságot. A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program KEHOP-5.2.2. felhívása által megteremtett források ehhez nyújtanak segítséget.

 

A projekt célja

A KEHOP 5.2.2. kiemelt célkitûzése – összhangban a hazai és EU stratégiával – ösztönözni az energiahatékonysági fejlesztések megvalósítását és elõsegíteni a decentralizált, környezetbarát megújuló energiaforrást hasznosító rendszerek elterjedését. Az energetikai hatékonyság fokozásának és az energiatakarékosságnak a szükségességét alátámasztja, hogy a statisztikai adatok szerint a hazai energiaigényesség egységnyi GDP elõállítására vetítve valuta-paritáson mérve több mint háromszor, vásárlóerõ-paritáson mérve pedig mintegy másfélszer magasabb, mint a fejlett EU tagállamokban. A KEHOP 5.2.2. projekt hozzájárul az épületek energiahatékonyságának javítására és megújuló energiafelhasználás fokozására irányuló beruházások megvalósításához.
Magyarország Kormánya a 2014–2020-as idõszak tervezési folyamatának alapdokumentumában, a Partnerségi Megállapodásban célul tûzte ki az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaság felé történõ elmozdulás támogatását minden ágazatban. Ennek a célnak az elérését a Kormány a költségvetési szervek együttmûködésével tervezi megvalósítani a KEHOP-5.2.2. számú projekt felhívásában foglalt feltételek mentén.
Budapest Fõváros Kormányhivatala a támogatási kérelem benyújtásával a fenti célok vállalása mellett az együttmûködés keretében vállalta, hogy:
• a projekt során megvalósított fejlesztésekkel hozzájárul az érintett épületek épületenergetikai fejlesztési céljának eléréséhez;
• a kapott támogatáson felül önerõbõl finanszírozza a projektet;
• kizárólag olyan projektet valósít meg, amely a (méréssel és/vagy a szakmában általánosan elfogadott módszerrel történõ számítással igazolható) fosszilis energiahordozó-megtakarítás következtében csökkenti hazánk ÜHG (üvegházhatású gázok) kibocsátását.

 

Érintett épületek

Fentiekkel összhangban a KEHOP-5.2.2-16-2016-00015 számú projekt keretében, 1,44 Mrd. forint Európai Uniós támogatással a Kormányhivatal az alábbi épületek táblázatban szereplõ felújítási munkálatait valósítja meg:

 
Sor szám Cím
(irányítószám, település,utca, házszám)
Használó szervezeti egység A beruházáson keretén belül megvalósuló munkálatok
       
1 1012 Budapest, Logodi utca 38-40. Építésügyi és Örökségvédelmi, Hatósági, Oktatási és Törvényességi Felügyeleti Fõosztály;
I. Kerületi Hivatal
- napelemes rendszer telepítése
- homlokzatok szigetelése
- tetõ hõszigetelés
- járulékos gépészeti munkák 
   (klíma kültéri egységek áthelyezése)
2 1033 Budapest, Harrer Pál utca 9-11. III. kerületi Hivatal - napelemes rendszer telepítése
- homlokzatok hõszigetelése
- nyílászárók cseréje (Törzshivatal)
3 1033 Budapest, Mozaik utca 5. Mûszaki Engedélyezési és
Fogyasztóvédelmi Fõosztály
- napelemes rendszer telepítése
- homlokzatok szigetelése
- tetõ hõszigetelés
- nyílászárók cseréje
- járulékos gépészeti munkák
4 1035 Budapest, Váradi utca 15/A
 földszint 2.
III. kerületi Hivatal /Gyámügyi Osztály/ - napelemes rendszer telepítése
- homlokzatok szigetelése
- tetõ hõszigetelés
- nyílászárók cseréje
- PVC szigetelés (127m2)
5 1039 Budapest, Heltai Jenõ tér 7-9. III. Kerületi Hivatal Foglalkoztatási Osztály (I., II., III. kerület)/;
Rehabilitációs Ellátási és Szakértõi Fõosztály
- napelemes rendszer telepítése
- homlokzatok szigetelése
- tetõ hõszigetelés
- nyílászárók cseréje
- járulékos gépészeti munkák
6 1043 Budapest, Kassai utca 24/b. IV. kerületi Hivatal Foglalkoztatási Osztály (IV., XIV., XV. kerület)/ - napelemes rendszer telepítése
- homlokzatok szigetelése
- tetõ hõszigetelés
- járulékos gépészeti munkák 
7 1107 Budapest, Fokos utca 5-7. X. kerületi Hivatal Budapest X. kerületi Népegészségügyi osztály (X., XVII., XVIII.)/ - napelemes rendszer telepítése
- homlokzatok szigetelése
- tetõ hõszigetelés
- nyílászárók cseréje  
8 1117 Budapest, Prielle Kornélia utca 4/b. Gyámügyi és Igazságügyi Fõosztály - napelemes rendszer telepítése
- homlokzatok szigetelése
- tetõ hõszigetelés
- nyílászárók cseréje
- járulékos gépészeti munkák
9 1119 Budapest, Petzvál József utca 39. Mûszaki Engedélyezési és
Fogyasztóvédelmi Fõosztály
- napelemes rendszer telepítése
- homlokzatok szigetelése
- tetõ hõszigetelés
- nyílászárók cseréje
- járulékos gépészeti munkák
10 1146 Budapest, Thököly út 82. Rehabilitációs Ellátási és Szakértõi Fõosztály - napelemes rendszer telepítése
- nyílászárók cseréje
- gépészeti munkák (kazáncsere)
  
11 1153 Budapest, Bácska utca 14. XV. kerületi Hivatal - napelemes rendszer telepítése
- homlokzatok szigetelése
- tetõ hõszigetelés
  
12 1223 Budapest, Nagytétényi út 15. Mûszaki Engedélyezési és
Fogyasztóvédelmi Fõosztály
- napelemes rendszer telepítése
- nyílászárók cseréje
- járulékos gépészeti munkák 
  
13 2600 Vác, Dr. Csányi László krt. 16. Egészségbiztosítási Fõosztály;
Nyugdíjbiztosítási Fõosztály;
Rehabilitációs Ellátási és Szakértõi Fõosztály;
Családtámogatási Fõosztály
- napelemes rendszer telepítése
- tetõ hõszigetelés
- járulékos gépészeti munkák
14 1211 Budapest, Szent Imre tér 11. XXI. Kerületi Hivatal - napelemes rendszer telepítése
- homlokzatok szigetelése
- tetõ hõszigetelés
- nyílászárók cseréje
- járulékos gépészeti munkák

15
2700 Cegléd, Kosárhegyi út 3. VIII. Kerületi Hivatal,
Családtámogatási Fõosztály
- napelemes rendszer telepítése
- homlokzatok szigetelése
- tetõ hõszigetelés
- nyílászárók cseréje
- járulékos gépészeti munkák

 

Várható eredmények

A projekt keretében létrejövõ beruházásokkal olyan korszerû munkakörnyezetek és ügyintézési terek valósíthatók meg, ahol megtapasztalható az elõrelátó tervezés, megmutatkozik a környezettudatos és fenntartható épületenergetikai szemlélet, valamint az energiatakarékosság, és az ebbõl fakadó racionalizált üzemeltetés. A felújítások következtében az épületek hozzájárulnak hazánk ÜHG (üvegházhatású gázok) kibocsátásának csökkentéséhez.
A projekt eredményeként összességében hatékonyabb energiafelhasználású, környezetbarát épületek állnak majd a dolgozók és az ügyfelek rendelkezésére.

Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege: 1,44 Mrd. Ft.